• DI-Direct Installation
  Multiduct
  Mikrocijevna struktura
  za direktno polaganje u zemlju.

  Više
 • DI-Direct Installation
  Multiduct
  Mikrocijevna struktura
  za uvlačenje u cijevi.

  Više
 • TWD-Thick walled direct buried
  Multiduct
  Mikrocijevna struktura
  za direktno polaganje u zemlju.

  Više
 • LSZH-Low Smoke Zero Halogen
  Multiduct
  LSZH-negoriva-malo dima-
  bez halogena mikrocijevna struktura.

  više
 • Proizvodi
  kompanije SRMA
  Kao.Nigdje.Drugo

  više