PEHD spojnica za cijevi

21 Feb 2017
Navojna spojnica ND 50 namijenjena je za prespajanje standardnih polietilenskih cijevi zaštitnih telekomunikacionih kablova.

Slični proizvodi